Masal ve Hikaye Anlatıcılığı Eğitimleri

Masal ve Hikaye Anlatıcılığı Eğitimleri

Masal ve Hikaye Anlatıcılığı Eğitimleri

MASAL VE HİKÂYE ANLATICILIĞI EĞİTMEN SERTİFİKA PROGRAMI

İnsanlığın en kadim becerilerinden biri masal ve hikâye anlatıcılığıdır. Masal ve hikâyeler yoluyla çocuklar geleceğe hazırlanmış ve geleceği inşa etmelerinde onlara bu yolla malzemeler sunulmuştur. Günümüzde ise etkili bir şekilde eğitim ortamları başta olmak üzere, her sosyal ortamda masal ve hikâyelere yer verilmektedir. Ticari hayatta da hikâyenin gücünü keşfedenlerin insanları ikna amaçlı bu gücü kullandıkları yaygın olarak görülmektedir. Hiçbir etkili konuşma yoktur ki içinde hikâye olduğu vakit sıkıcı geçsin, anlaşılması güç olsun.

Anlatımı güçlendirmek, öğretici olmak ve dinleyenleri sıkmamak için en iyi yol hikâyelerdir. Masal ve hikâye dinlemeden büyüyen çocuk olmadığı gibi masal ve hikâye anlatmadan çocuk büyüten de veya eğiten de yoktur. İşte masal ve hikâyenin öğretici, eğitici ve gizemli dünyasından yararlanmak için “Masal ve Hikâye Anlatıcılığı Eğiticinin Eğitimi Sertifika Programı” düzenlemiş bulunmaktayız.

ÖĞRETMENLER İÇİN KAZANIMLAR

Bu eğitime katılan kursiyerler;

– Öğretmenler öğrencilerine daha etkili ders işleyecekler.

– Anne ve babalar çocuklarına daha güzel ve bilinçli masal okuyacaklar.

– Tüm katılımcılar farklı bir donanım kazanmış olacaklar.

– Masalların etkili ve gizemli dünyasını fark edecekler.

– Masalların bilinçaltı mesajları fark edilecekler.

– Eğitici eğitimi yapabilecekler

– Masal anlatıcılığı yapabilecekler

– Hikâyenin gücüyle ikna kabiliyeti gelişecektir.

KİMLER KATILABİLİR?

Her branştan anaokulu, ilkokul, ortaokul lise öğretmenleri ve alana ilgi duyan üniversite öğrenciler ile tüm anne ve babalar.