Robotik Kodlama Atölyesi

Robotik Kodlama Atölyesi

Robotik Kodlama Atölyesi

Robotik Kodlama Eğitimi Nedir?

Kodlama ya da programlama, bir bilgisayar sistemine ya da elektronik devreye işlem yaptırmak için yazılan komut dizisidir. Matematiksel işlemler bütünü olan programlamada bir metin, önceden belirlenmiş simgeler dizisine göre işaretlenir.

Kodlamayı sadece bilgisayar bilimleri ile sınırlı olmayıp, disiplinler arası etkileşim açısından da çok önemlidir. Görsel tasarım, makine mühendisliği, desen, dönüşümler, yön, cebir vb. yapabilmemizin bir yolu olan robotik kodlama, çalışılan robotun çeşidine göre değişir.

Yazılan kod, çalışılan robotun belirlenen hareketleri gerçekleştirmesi için hem yaratıcı, hem de eleştirel düşünülerek oluşturulur. Kodun hatasız olması gerekir aksi halde robot hareketi gerçekleştiremez. Robotik; kodlamayı öğrendikten sonra mekanik, elektronik ve yazılımı birleştirerek hareket edebilen, sensörlerden veri alabilen cihazlardır.

Robotik Kodlama Eğitiminin Amacı Nedir?
Teknoloji liderleri, robotik ve kodlama eğitiminin önemini vurgulamaktadır. Aynı zamanda günümüz dünyasında kodlama eğitimini eğitim ve öğretim müfredatına eklemiş pek çok ülke bulunmaktadır. Kodlama eğitiminin geleceğin dili olduğu düşünülmektedir. Yalnızca bilgisayar biliminde değil, tüm branşlarda ve hayatta karşılaşılan problemleri çözebilme yeteneği geliştirmek için gerekmektedir.

Robotik Kodlama eğitiminin amacı; programlama ve robotiğin mantığını kavrayabilen, yönergelerle işlem yapabilen zekalara sahip bireylerin geleceği daha iyi anlayabilmesi sağlamak ve kodlama dilini öğretmektir.

Robotik Kodlama Eğitimi kazanımları nelerdir?
• Kodlama eğitimi; istenen görevin bir robot aracılığıyla belirlenmesi, gerekli kodun yazılarak görevin gerçekleşmesi için, elektronik olarak yazılması sonucunda robota iletmeyi hedefler.
• Kodlama da görev tamamlama ve yazılan kod ile robotun hareketleri gerçekleştirilmesi süresince problem çözme, deneme yanılma yoluyla düşünmeyi ve gerçekçi görmeyi sağlar.
• Robotik kodlamayı öğrenilirken problem çözme yeteneği kazanır, mücadele gücünü gelişir, takım çalışması ve iş birliği becerileri gelişir.
• Ortaya koyulan ürün neticesinde de bireyin yeteneklerinin farkına varması ve özgüveninin yükselmesi görülmektedir.
• Teknolojinin ulaşılabilir geliştirilebilir bir süreç olduğuna inanmayı getirir.
• İnce motor gelişimini destekler.
• Tasarımcılık, analitik düşünce gibi özellikleri geliştirir.
• Özgüven, azim, takım oyuncusu olma gibi kazanımlar gelişir.