Okul Öncesi

Okul Öncesi

Okul Öncesi

Eğitim Etüt merkeze çocuklarımızın mutluluğunu koyduk; öğrenmeyi, eğlenceli ve keyifli hale getirdik.

Beyin ve zeka gelişiminin en hızlı olduğu anaokulu döneminde verilen eğitimin, çocukların psiko-motor, fiziksel, ruhsal, bilişsel zeka ve sosyal gelişimi açısından önemli bir rol oynadığının bilinciyle anaokulunda temel hedefmizi okula gelmekten keyif alan, öğrendiklerini hayatın içinde deneyimleyebilen, paylaşmanın mutluluğuna varmış bireyler yetiştirmek üzerine kurguladık.

Bu kapsamda çocuk psikolojisi ve pedagojisi çerçevesinde bilimsel envanterler ile oluşturulan eğitim programımızda el becerisi, sosyal uyum, oyun terapileri ve zeka gelişimi birincil önceliğimiz; akıllı sınıflar, çoklu zeka gelişim atölyeleri, bilişim ve teknoloji laboratuvarları ve görsel sanatlar sınıfları ise araçlarımız oldu.

Okul öncesi eğitim programında yer alan etkinlik türlerinden birisi de alan gezisi etkinlikleridir. Alan gezisi etkinlikleri çocukların bütün gelişim alanlarını destekleyen, yaparak yaşayarak ve gerçek yaşam deneyimleriyle eğlenerek öğrenmelerini sağlayan etkinliklerdir. Alan gezisi etkinlikleri çocukların kavramlarla ilgili bilgileri anlamalarına yardım etmekte ve çocuklarda öğrenmenin kalıcı olmasını sağlamaktadır.

Alan gezisi etkinlikleri çocukları bir yere götürüp eğlenceli vakit geçirmeleri anlamına gelmemektedir. Alan gezisi etkinlikleri çocukların hayata ve çevrelerine karşı yaparak yaşayarak deneyim kazanmalarını, çocukların herhangi bir konu hakkında bilgi düzeylerini arttırmalarını ve çocukların sosyal-duygusal becerilerini destekleyen etkinliklerdir. Alan gezisi etkinlikleri çocukların meraklarını ve deneyimlerini genişletmekte, çocukların farklı çevrelerde yardımlaşarak öğrenmelerini sağlamakta ve hoşlandıkları etkinlikleri yapmalarına fırsat vermektedirler. Gezi etkinlikleri süresince çocuklar farklı insanlarla tanışmakta, farklı yerler görerek keşfetmekte ve kendi öğrenme çevrelerini inşa etmeleri desteklenmektedir. Çocukların gezi etkinliklerinde akranları ile farklı yerlerde farklı beceriler üzerine paylaşımları onların sosyal becerilerini de geliştirmektedir. Alan gezisi etkinlikleri çocukların ilk elden deneyimler vasıtasıyla öğrenme fırsatı buldukları, onları heyecanlandıran harika deneyimler yaşamalarına fırsat vermektedir. Örneğin; ekmek fırınına düzenlenen bir gezide çocuklar ekmeğin nasıl yapıldığını gözlemekte aynı zamanda fırında çalışan kişilerin yardımlaşarak bir işi nasıl başardıklarını görme fırsatı edinmektedirler. Alan gezisi etkinlikleri çocukların anlamlı öğrenmelerinde değerli bir araç olup, ilgisiz görünen öğrencileri bile motive etmektedir.

Eğlenceli ve eğitici bir alan gezisi deneyimi, gezi öncesinde, gezi sırasında ve gezi sonrasında iyi bir planlama yapmayı gerektirmektedir. Bununla birlikte, alan gezilerinde etkili etkinlik planlarının uygulanması süresince, çocukların tecrübelerini ve fikirlerini rahat ifade edecekleri, tartışabilecekleri ortamların hazırlanması oldukça önemlidir. Alan gezisi etkinliklerinin okul öncesi dönem çocuklarının gelişim ve eğitimleri açısından istenen hedefleri gerçekleştirebilmesinde okul öncesi öğretmenlerinin bu konudaki farkındalık, inanç ve uygulamaları hayati derecede önemlidir.